Anmälan utbildningsdagar

Nästa tillfälle:
11/2 2019 Malmö

Välkommen till en utbildningsdag om er arbetsplats i en unik miljö.

Vi spenderar 8+ timmar på arbetet varje dag. En dålig dag på jobbet följer ofta med hem, och får följdkonsekvenser. Arbetsmiljön påverkar.

Ansvaret för arbetsplatsen ligger hos alla. Ja, ledare har en direkt ansvar men alla på arbetsplatsen har ett indirekt ansvar. Det gäller allt från ett enkelt ”Hej” på morgonen till att stå upp när någon utsätts för kränkning. 

VI är arbetsplatsen, och vi bidrar till den företagskultur som finns. Kulturen skapas av människor och inte av häftiga styrdokument.

Detta samspel kan naturligtvis regleras i diverse dokument och policies, men den bästa insatsen gör man själv genom att vara ett positivt bidrag till atmosfären.

Under en heldag går vi igenom olika aspekter av arbetsmiljön och dess beståndsdelar. Vi arbetar med våra egna erfarenheter men ser också till forskning.

Efter denna utbildningsdag kommer du att lättare identifiera och förbättra er arbetsplats, för allas bästa.
När ni lämnar efter utbildningsdagen, har ni rätt verktyg och kunskap för att ta fram en handlingsplan för er arbetsplats.

INGEN skall gå till eller från jobbet med en klump i magen.

Schema för dagen:

08:30 – 9:00 Välkomstkaffe
09:00-10:15: Arbetsmiljöns beståndsdelar och hur de påverkar varandra.
10:15-10:30 Fikapaus
10:30 – 12:00: Språkbruk,tolerans och sociala signaler – hur vi samsas på jobbet
12:00 – 12:45: Lunch
12:45 – 14:00: Medarbetarskapet – hur man bidrar till en positiv arbetsmiljö
14:00 – 14:15: Fikapaus
14:15 – 15:15: Verktygen för att genomföra förändring
15:15 – 15:30 Avslutning/Sammanfattning.

Praktiska detaljer:
Plats: MJs, Mäster Johansgatan 13, 211 21 Malmö (Hemsida)
Datum: 11 Februari 2019
Tid: 08:30 – 15:30
Kostnad per person:  2990:-
(till 6/1 2019, därefter 3990:- +moms)

Förnamn plus efternamn
E-mail för bekräftelse och utskick gällande utbildningsdagen
De antal deltagare ni önskar anmäla till utbildningsdagen (3990:- + moms per person)
Till exempel matpreferenser eller specifika instruktioner gällande deltagare såsom handikapphjälpmedel etc.