2015-11-10

Nu förbättrar vi arbetsmiljön!

INGEN ska gå till eller från jobbet med en klump i magen.

Det är kärnan i mitt arbete.

Medarbetarens hälsa är en viktig kugge i företagets maskineri. Det är dom som gör arbetet som skapar den gemensamma framgången.
Friska och glada medarbetare ger effektivitet och arbetsmiljö som ger energi istället för att ta energi. Det ger människor glädje och motivation att bidra till sin egen utveckling likväl som företaget.

Ibland kan det handla om arbetsmiljön. En annan gång om utbudet i personalrestaurangen eller fredagsfrukosten. En tredje gång så står sammanhållningen inför en utmaning.

Man kan komma långt med små förändringar.

Vi har många verktyg för att förändra arbetsplatsen positivt:

  • Objektiva medarbetarutvärderingar och förslag på lösning
  • Föreläsningar till frukost, mingel, events m m
  • Coach inom arbetsplatskultur och förändringar
  • Workshops
  • Utbildning effektivare arbetssätt och metoder
  • Interna utbildningar och kurser
  • Redaktionell text om kost,hälsa och arbetsmiljö

Låt Hälsorådgivaren hjälpa ditt företag växa. Din personal kommer tacka dig.

Nyhetsbrev med hälsonyheter från Hälsorådgivaren!

Top