Arbetsmiljöhälsa – hur gör vi ditt företag bättre?

Du vill skapa en hälsosammare arbetsplats med glada, friska och effektiva medarbetare.
Du vill ha glad och engagerad personal, en riktigt bra arbetsplats helt enkelt.

Personalens hälsa är en viktig kugge i företagets maskineri. Det är dom som gör arbetet som skapar den gemensamma framgången.
Frisk och glad personal ger effektivitet och arbetsmiljö som ger energi istället för att ta energi. Det ger människor glädje och motivation att bidra till sin egen utveckling likväl som företaget.

Ibland kan det handla om arbetsmiljön. En annan gång om utbudet i personalrestaurangen eller fredagsfrukosten. En tredje gång så står sammanhållningen inför en utmaning.

Man kan komma långt med små förändringar.

Det finns många sätt att påverka arbetsplatsen positivt:

  • Samtalsledning vid årliga medarbetarutvärderingar och interna konflikter
  • Föreläsningar till frukost, mingel, events m m
  • Coach inom arbetsplatskultur och förändringar
  • Workshops
  • Utbildning effektivare arbetssätt och metoder
  • Interna utbildningar och kurser
  • Redaktionell text om kost,hälsa och arbetsmiljö
  • Inhouse hälsorådgivare till personal

Låt Hälsorådgivaren Norden hjälpa ditt företag växa. Din personal kommer tacka dig.

Nyhetsbrev med hälsonyheter från Hälsorådgivaren!