Hälsorådgivaren

Du vill skapa en hälsosammare arbetsplats med glada, friska och effektiva medarbetare.
Du vill göra det utan att det kostar skjortan.

Jag är här för att hjälpa dig.

Exempel på tjänster som erbjuds:

  • Föreläsningar till frukost, mingel, events m m
  • hälsorelaterade program och aktiviteter
  • Workshop
  • Interna utbildningar och kurser
  • hälsosamma events och arrangemang
  • Redaktionell text om kost,hälsa och arbetsmiljö
  • Text och video till intranätet
  • Inhouse hälsorådgivare till personal
  • Utbildning effektivare arbetssätt och metoder
  • Diverse anpassade lösningar

Det krävs mod för att att se personalens hälsa som en viktig kugge i företagets maskineri.
Frisk och glad personal ger effektivitet och arbetsmiljö som ger energi istället för att ta energi.
Det ger människor glädje och motivation att bidra till sin egen utveckling likväl som företaget.

Man kan komma långt med små ändringar.

Hälsorådgivaren Norden hjälpa ditt företag växa!

 

Nyhetsbrev med hälsonyheter från Hälsorådgivaren!